top of page

History by year 

Year

 • Month Title of the work Main creator 

 

2024

 • 5 ROUTE_X Mizuki Taka/Shimpei Horinouchi

 • 5 doldrums Mizuki Taka

 • 3 ROUTE_db Mizuki Taka/Shimpei Horinouchi

 • 2 Wheelchair robot dance performance Smart Robots Design Lab. × Nibroll 

 • 1 ROUTE_ShinjukuStationWestExit Mizuki Taka/Shimpei Horinouchi 

 • 1 DAWN Tomomi Fujii

2023​

2022

2021

 • 12 doldrums Mizuki Taka

 • 10 kukoku-no-kyouon Ryota Tsuchiya×Keisuke Sugawara

 • 8 goes Koichiro Tamura

 • 8 doldrums Mizuki Taka

 • 5 doldrums Mizuki Taka

 • 4 doldrums Mizuki Taka

 • 4 nostalgia Koichiro Tamura

 • 2 goes Koichiro Tamura

 • 2 dodo Mizuki Taka

2020

 • 12 Uncovered Mizuki Taka (Yu Shimomura)

 • 12 nostalgia Koichiro Tamura

 • 10 MORE Shimpei Horinouchi

 • 9 Uncovered Mizuki Taka

 • 8 dodo Mizuki Taka

 • 7 YONAGAUTA KAMI WA SAIKORO WO FURANAI

 • 6 dodo Mizuki Taka

 • 3 dodo Mizuki Taka

 • 2 GCT Mizuki Taka

 • 1 dodo Mizuki Taka

2019

 • 10 dodo Mizuki Taka

 • 7 ZEN ten Mizuki Taka

 • 5 mouhitotsu-no-sora Yutaro Omae

 • 5 Oblivion Promenade Mizuki Taka

 • 1 Separated by Wall Mizuki Taka

2018

 • 10 tokai-no-hizumi​ Sakae Kitajima

 • 9 Lazy Ants Mizuki Taka

 • 9 ZEN ten Mizuki Taka

 • 7 HANAKOTOBA Mai Kuraki/MITSUBISHI “REAL”

 • 6 ZEN ten Mizuki Taka

 • 5 THE CIRCLE Crystal Lake

 • 5 Dance of a will Mizuki Taka

 • 3 Tai Midori Ishii/Katsuko Orita

 • 2 Other People’s Affairs Mizuki Taka

 • 1 A fuckin’ immature woman Mizuki Taka

 • 1 Sugoizonippon, Kotengeinou・Saishinkei NHK (Heiseigigakudan)

2017

 • 11 A fuckin’ immature woman Mizuki Taka

 • 11 fushiki-no-kyoumei Toshikazu Shirono

 • 10 Nippon Bunraku Heiseigigakudan

 • 8 La traviata Yu Yamamoto

 • 6 TIME of CONVERSATION Shintaro Hirahara×Carmen Werner

 • 5 yamatogaku Chujohime Seiganzakura Heiseigigakudan

 • 4 Other People’s Affairs Mizuki Taka

 • 3 fushiki-no-kyoumei Toshikazu Shirono

2016​

 • 9 Deep sea Yu Yamamoto

 • 9 Aida Keisuke Kimoto

 • 7 Unlaughable moon -Interlude- Katsuko Orita

 • 6 a point Mizuki Taka

 • 5 nichijyo-no-metaphors Shigeko Matsunaga

 • 5 Ibuki Mizuki Taka

 • 3 hito-no-uta Takayoshi Tsuchida

 • 3 The color of flowers Yu Yamamoto

 • 1 to Mizuki Taka/Yuka Matsubayashi/Tadashi Shimada

 • 1 to Mizuki Taka/Yuka Matsubayashi

2015

 • 11 to Mizuki Taka/Yuka Matsubayashi

 • 10 Zai Kyoko Fujita

 • 10 Emitted Movements Mako Watanabe

 • 8 Deep sea Yu Yamamoto

 • 5 Composition Takako Teshiba

 • 3 Tai Midori Ishii/Katsuko Orita

2014​

 • 9 shell Mizuki Taka

 • 9 chotto.A//motto.B Kyoko Fujita

 • 8 gozain-ondo Bonodori  Shimpei Horinouchi (Katsuko Orita)

 • 8 labyrinth-no-niwa Shigeko Matsunaga

 • 3 Mori-no-fu Katsuko Orita

2013​

 • 12 Disjointed Difference Mizuki Taka/Asako Tanaka/Kotone Nomura/Yuka Matsubayashi 

2011​

 • 10 Inocent Snow Atelier ONE’s HEART 

 • 4 hoshinofurumachi 

2005​

 • 2 hi-no-ko ABC TV

2004​

 • 8 a-nation in Toyama TRF

 • 8 The Fall of Freddie the Leaf

 • 3 Undersea Hospital

2003​

 • 8 Perfect Family!?

2002​

 • 7 The Trojan Women La MaMa Experimental Theatre Club 

bottom of page