top of page

Why Don't You Dance?

Venue:

​ Cafe MURIWUI (Tokyo/JAPAN)

Organize:

 Mizuki Taka

Cooperation:

 Cafe MURIWUI

 Shimpei Horinouchi

 Tsukushi

Collaborator History:

 12.2022 Asako Tanaka/Mizuki Taka

    10.2022 Akiko Yamaguchi/Mizuki Taka

 08.2022 Go Okamoto/Mizuki Taka

 06.2022 Asako Tanaka/Mizuki Taka

 04.2022 Ryonosuke Endo/Mizuki Taka

 02.2022 Shimpei Horinouchi/Mizuki Taka

bottom of page