top of page

History of MV TV Movie

Year

  • Month Title of the work  Main creator 

2023

2020

  • 7 YONAGAUTA​ KAMI WA SAIKORO WO FURANAI

2018

  • 7 HANAKOTOBA Mai Kuraki/MITSUBISHI “REAL”

  • 5 THE CIRCLE Crystal Lake

  • 1 Sugoizonippon, Kotengeinou・Saishinkei NHK (Heiseigigakudan)

2011

  • 4 hoshinofurumachi 

2005​

  • 2 hi-no-ko ABC TV

bottom of page